Kontrolerzy strefy

Start 9 Kontrolerzy strefy

Osobami upoważnionymi do kontroli wnoszenia opłat są kontrolerzy SPP oraz Straż Miejska.

Obowiązkiem kontrolerów SPP jest kontrola parkujących w strefie pojazdów, a w szczególności:
1) kontrolowanie wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów,
2) sprawdzanie ważności biletów parkingowych,
3) sprawdzanie ważności kart abonamentowych,
4) wypisywanie wezwań – raportów do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie bez wniesienia opłaty lub przekroczenia czasu opłaconego parkowania i umieszczanie ich za wycieraczką pojazdu samochodowego,
5) zgłaszanie Straży Miejskiej lub Policji wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego w SPP,
6) kontrola stanu oznakowania SPP oraz zgłaszanie nieprawidłowości w tym zakresie do zarządu drogi.

Kontrolerzy strefy wykonują swoje obowiązki z widocznym numerem służbowym.

Kontrolerzy SPP nie pobierają opłat.

kamizelka kontrolera SPP – przód

kamizelka kontrolera SPP – tył

FAQ

Zadaj pytanie

obsluga [at] spp.lubaczow.pl