Zgodnie z §4 pkt. 1 ust. 3) UCHWAŁY NR 462/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 22 marca 2018r. wprowadza się możliwość wykupienia miesięcznego abonamentu za parkowanie w SPP.
  • dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny – 80,00 zł
  • dla posiadaczy Karty Seniora – 80,00 zł
  • dla pozostałych – 160,00 zł

Zakupu abonamentu można dokonać wyłącznie osobiście w siedzibie biura SPP przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31, gdzie trzeba się stawić z dokumentami niezbędnymi do otrzymania abonamentu.

Płatności za abonament na określony czas, dokonujemy wpłacając gotówkę w kasie biura SPP lub dokonując przelewu na konto biura SPP. W przypadku płatności przelewem, podczas składania wniosku o otrzymanie abonamentu musimy przedstawić potwierdzenie płatności.

wizualizacja dokumentu - abonament parkingowy

wizualizacja dokumentu – abonament parkingowy