Zwolnienia z opłaty parkingowej

Zerowa stawka opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych przewidziana jest dla:

  1. służb miejskich, komunalnych i pogotowia podczas wykonywania obowiązków służbowych, poruszających się pojazdami oznakowanymi jako: straż miejska, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne, pogotowie ciepłownicze, pogotowie wodociągowo – kanalizacyjne, pojazdy oczyszczania miasta;
  2. dla osób niepełnosprawnych bądź przewożących osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym oraz kartę parkingową, parkujących na miejscach oznaczonych;
  3. dostawców towarów na czas rozładunku towaru,

utworzone przez | 18.04.2016